Członkowie Zarządu:

Piotr Lewandowski – Prezes Zarządu Fundacji
Teresa Pietrzyk – Członek Zarządu Fundacji

Członkowie Rady:

Kazimierz Sochal – Przewodniczący Rady Fundacji
Beata Skibińska – Członek Rady Fundacji